dilluns, 14 d’abril de 2008

A propòsit del 14 d'abril...

Es miri com es miri, quan en un país es valora més la monarquia que qualsevol institució escollida (directa o indirectament) es té un problema...

Taula 1: Valoració d'institucions públiques (mitjana). CIS, febrer 1998.
Pel que diuen les dades, no sembla que hagi de canviar...

Taula 2: Acord o desacod amb les afirmacions sobre la monarquia (en percentatges). CIS, gener 2002.
Toni Rodon