dilluns, 16 de febrer de 2009

Significats d'una distinció política

"L'observador neutral, per exemple un historiador o un sociòleg, considera que el seu deure específic és il·lustrar el significat descriptiu i, en conseqüència, posarà en relleu quins grups creu que són, o ho són en una situació concreta, de dreta o d'esquerra. Els militants, en canvi, tendeixen a atribuir al seu programa un valor positiu, mentre que atorguen un valor negatiu al programa dels seus adversaris. La diferència entre l'observador neutral i el militant és la raó per la qual les enquestes que es fan sobre què entenen els entrevistats per dreta i esquerra no sempre siguin fidedignes i que, per tant, l'ús que se'n pugui fer sigui dubtós. Precisament perquè la díada té una connotació axiològica molt forta, qui pertanyi a una de les dues opcions tendirà a definir la seva amb paraules axiològicament positiva i l'altra, per contra, amb paraules axiològicament negatives. Per posar un exemple clar i que s'entén ràpidament, per un militant de la dreta la igualtat com a element tradicional de la ideologia d'esquerres esdevé anivellament, mentre que per un militant de l'esquerra, la desigualtat, que en la definició de la dreta és un fet que té connotacions ideològiques, es converteix en ordre jeràrquic".

** Bobbio, Noberto (1995): "Dreta i esquerra. Raons i significats d'una distinció política". Ed. Afers. Sueca.