divendres, 28 de març de 2008

Torre de babel republicana

La Vanguardia (28/03/2008, pàgina 19)